Bouwproject
Scouting Hoboken gaat bouwen en daar zijn we fier op!
Sinds jaar en dag is onze scoutswerking stevig verankerd achter 'het Groene Poortje' in de Berkenrodelei. Vandaag is er echter nood aan verandering om tegemoet te komen aan het stijgende ledenaantal van onze scoutsgroep. We willen met dit bouwproject een veilige en comfortabele thuisbasis verzekeren voor de vele toekomstige generaties van Scouting Hoboken.

Samen kunnen we dit mooie project realiseren maar we rekenen ook op uw steun!


Wie zijn wij?
Alle info over onze werking vindt u op www.scoutinghoboken.be.Steentje bijdragen?

Nieuws


Ruimte voor de toekomst
De werken zijn gestart!

In september ging de schup in de grond, ons bouwproject wordt realiteit! Volgen jullie dit ook graag op?

Volg de werf op de voet


Eerste spadesteek
8/09/2018

Vandaag staken we de eerste spadesteek in de grond in het bijzijn van de scoutsleden en ouders. We trakteerden de aanwezigen nog op een glaasje om samen op dit belangrijke moment te klinken.


Keuze aannemer
12/07/2018

Na een grondige vergelijking van verschillende aannemers zijn we zeer verheugd om met Interfast een overeenkomst af te sluiten. Vanaf vandaag mogen we ons officieel bouwheer noemen!


Bouwaanvraag goedgekeurd
4/05/2018

YES, de bouwtoelating is binnen! Het college van burgemeester en schepenen keurde onze bouwaanvraag volledig goed. Dat betekent dat we binnenkort van start kunnen gaan met de werken.


Archief

Knelpunten


Onveilige Doorgang

Behalve een nooduitgang door tuinen is een smal gangetje onze enige uitweg. Dat is ruim onvoldoende voor het huidige ledenaantal en de meer dan 100 fietsen waarmee onze leden naar de vergadering komen.


Ruimtetekort

Door het groeiende ledenaantal zijn de lokalen te klein om te gebruiken als speelruimte, zeker voor de 3 jongste takken met elk meer dan 30 kinderen. Daarnaast is de buitenruimte enorm beperkt en slechts bruikbaar voor een klein deel van de groep.


Materiaalopslag

Er is te weinig opslagruimte voor ons materiaal zoals patrouilletenten en kookpotten. Daarnaast is de smalle en lange toegang tot het terrein een beperkende factor bij het vervoer van het materiaal voor kampen en weekends.


  Meer info   Bekijk het introductiefilmpje

Huidige lokalen in de Berkenrodelei

Van 120 naar 220 leden op 6 jaar tijd

Onze scoutsgroep is de laatste jaren sterk gegroeid. Wij menen dat het enthousiasme van onze leidingsploeg en de omkadering waarop onze scouts kan rekenen hierin een bepalende factor speelt. De ouders en gestopte leiding zijn steeds meer en meer betrokken bij verschillende activiteiten en dit zorgt voor een bruisende werking met een steeds groter ledenaantal tot gevolg.

In het voorjaar van 2017 levert Groen Zuid een eerste lading gezinswoningen op. Om te bepalen wat de invloed hiervan is op ons ledenaantal deden we in november 2014 een statistisch/demografisch onderzoek met onderstaande prognose als resultaat.


Tijdlijn


 • Eerste spadesteek

  8 september 2018

  Vandaag steken we de eerste spadesteek in de grond in het bijzijn van de scoutsleden en ouders. We klinken op de toekomst!

 • Overeenkomst Brabo Technics

  16 augustus 2018

  Alle werken ivm de technieken vertrouwen we vandaag toe aan Brabo Technics. Zij nemen zowel onze elektriciteit, sanitair, verwarming, verluchting als beveiliging op zich.

 • Overeenkomst Interfast

  12 juli 2018

  Na een grondige vergelijking van verschillende aannemers gaan we in zee met Interfast voor de algemene bouwwerken. Vanaf vandaag mogen we ons officieel bouwheer noemen!

 • Toekenning extra middelen

  4 juni 2018

  Omwille van onvoorziene kosten kende Stad Antwerpen 30.000 euro extra middelen toe.

 • Voorbereidende werken: sonderingen

  31 mei 2018

  Na de bouwtoelating kon vandaag het eerste werfvoertuig passeren. Na het omdoen van enkele bomen heeft men sonderingsproeven uitgevoerd om de stabiliteit van de grond te bepalen.

 • Goedkeuring bouwaanvraag

  4 mei 2018

  De vereiste ontheffing van het ontbossingsverbod werd op 1 februari 2018 toegekend. Een paar maanden later werd onze bouwaanvraag finaal goedgekeurd.

 • Bouwaanvraag ingediend (2)

  30 december 2017

  Na een negatief advies van natuur en bos diende we vandaag een nieuwe bouwaanvraag in.

 • Akte erfpacht

  21 november 2017

  De akte van de erfpachtovereenkomst werd vandaag officieel bekrachtigd door de notaris.

 • Eerste bouwrestaurant

  18 november 2017

  51 personen mochten genieten op ons eigenste bouwrestaurant. Wat een succes!
  Lees meer en bekijk de foto's.

 • Lancering campagnebeeld

  9 september 2017

  Op de overgang lanceerde we een nieuw campagnebeeld met een paar van de kleinste leden in de hoofdrol. Zij veroverde alvast vele harten en overtuigden mensen om onze droom mee waar te maken.
  Lees meer en bekijk het filmpje.

 • Bouwaanvraag ingediend

  7 juli 2017

  De bouwplannen werden gefinaliseerd en de bouwaanvraag is ingediend. Ten laatste eind november krijgen we uitsluitsel over onze bouwvergunning.

 • Ondertekening erfpacht

  30 juni 2017

  De erfpacht overeenkomst werd door beide partijen ondertekend. Scouting Hoboken mag voor een termijn van 2x 35 jaar gebruik maken van de grond.

 • Overeenkomst gedeeld gebruik Koraal

  24 mei 2017

  De eerste overeenkomst ivm. gedeeld gebruik is een feit. Wij engageren ons om de speelpleinwerking van Koraal vzw gedurende 5 zomer- en Paasvakanties onderdak te bieden op onze lokalen.

 • Eerste werken op "Het Boske"

  18 mei 2017

  De eerste werken op "Het Boske" zijn een feit. Er werd een heleboek sluikafval en wild groeiend groen verwijderd.

 • Aankoop bouwgrond

  10 april 2017

  De bouwgrond werd definitief aangekocht door de Stad Antwerpen. In afwachting van de erfpachtovereenkomst kunnen er binnenkort al enkele voorbereidende werken starten.

 • Bouwgala

  11 februari 2017

  Voor de eerste keer werden alle plannen publiek uit de doeken gedaan. Dit in het bijzijn van meer dan 400 aanwezigen.
  Lees het artikel.

 • Goedkeuring aankoop Stad Antwerpen

  30 januari 2017

  Na ons positief besluit om de Stad Antwerpen het bod op de nieuwe grond te laten overnemen, werd dit plan ook goedgekeurd op de gemeenteraad. Ook de erfpacht van 35 jaar + voorrecht werd unaniem aanvaard.
  Lees het besluit.

 • Gronden Stad Antwerpen

  november 2016

  Om het nieuwe terrein optimaal te benutten werd de vraag bij de stad gelanceerd om een jeugdconcessie te bekomen over de aanpalende percelenen. Na goedkeuring kwam het voorstel van de stadsontvanger om het bod over te nemen en het geheel nadien in erfpacht ter beschikking te stellen.

 • Fietsenparking aan het Lucerna college

  13 oktober 2016

  Overeenkomst met het Lucerna college over het gebruik van hun parking als fietsenparking.

 • Aanvaarding bod

  4 oktober 2016

  Op 24 september 2016 bracht De Pollekes vzw een bod uit op "Het Boske". Dit bod werd op 4 oktober aanvaard.

 • Keuze optie

  6 september 2016

  Met het negatief advies in het achterhoofd stemde de bouwploeg unaniem om de focus op "Het Boske" te leggen en dit project verder uit te werken. Op 16 september lag dit voor op de algemene vergadering van De Pollekes vzw. De AV gaf unaniem het mandaat om de grond aan te kopen.

 • Negatief advies Moretussite

  19 augustus 2016

  Negatief stedenbouwkundig advies over uitbreiding Moretussite.

 • Eerste gesprek over "Het Boske"

  28 mei 2016

  Er vond een eerste gesprek plaats met Paul Celis, de eigenaar van "Het Boske".

 • Vaste parkeerborden voor fietsenparking

  5 januari 2016

  Op 1 januari 2016 veranderde de regelgeving omtrent het aanvragen van parkeervrije zones. In overleg met het kabinet van Jeugd en Mobiliteit werden er vaste parkeerborden geplaatst.

 • Oprichting bouwploeg

  3 december 2015

  Na een open vergadering over het ruimtetekort op 18 november 2015 werd er opnieuw afgesproken met enkele geïnteresseerden. Op de eerste bijeenkomst werd de bouwploeg opgericht.
  Bekijk de presentatie van de open vergadering.

 • Bespreking Moretussite

  26 oktober 2015

  Samen met de stedelijke jeugddienst organiseerden wij een eerste gesprek met de andere verenigingen van de Moretussite: Chiro Klinker en de concertband Scheldezonen.

 • Verboden voor fietsen

  12 september 2015

  Omwille van veiligheidsredenen besliste de groepsraad in samenspraak met de vzw om alle fietsen te weren op de terreinen. Elke zondag werd er een parkeervrije zone aangevraagd voor een tijdelijke fietsenparking.

 • Negatief advies openbare ruimtes

  1 juni 2015

  Voor alle openbare ruimtes werd een negatief advies gegeven.

 • Kabinet schepen van Jeugd

  7 april 2015

  Eerste overleg op het kabinet van de schepen van Jeugd, Nabilla Ait Daoud. Enkele openbare ruimtes werden aangehaald en besproken. Verder onderzoek moest de mogelijkheden uitwijzen.

 • Eerste behoefteanalyse

  november 2014

  Officiële ruimtevraag bij de stedelijke jeugddienst en het opmaken van een eerste behoefteanalyse.
  Bekijk het resultaat.

 • Invloed Groen Zuid

  september 2014

  Start onzerzoek naar de invloed van Groen Zuid en eerste bespreking met de vzw.
  Bekijk het resultaat.

Bouwplannen


Wij willen een onderkomen bieden aan een groeiende scoutsgroep met een potentieel van 300 leden. Veiligheid en toegankelijkheid van de lokalen is daarbij een prioriteit. De lokalen moeten in de buurt zijn van de vele verschillende speelruimtes in Hoboken en zelf een plek zijn waar jongeren al doende kunnen leren. Als scoutsgroep willen we ook proberen om zo duurzaam mogelijk te bouwen. We willen onze voetafdruk beperken door het gedeeld gebruik van onderhoudsarme lokalen met een laag verbruik. Goede samenwerking binnen dit project is troef.

Partners


Steentje bijdragen?


Koop ook jij soms iets via het internet? Bestel via Trooper en wij krijgen gemiddeld 5% van je aankoopbedrag.

Giften

Ondersteun ons bouwproject met een gift. Als uw gift minstens €40 bedraagt dan kunt u genieten van een fiscaal voordeel van 45%.

  Meer info      Doen

Sponsoring

Interesse om te sponsoren? Contacteer ons, wij lichten graag ons bouwproject verder toe aan de hand van ons sponsordossier. Kent u een mogelijke sponsor? Laat het zeker weten!

  Meer info   

Netwerk

Bouwen doe je niet alleen! Om het bouwproject tot een goed einde te brengen hebben we nood aan veel expertise en helpende handen. Kent u iemand die op onze 'zoekertjes-lijst' staat? Of wilt u mee de handen uit de mouwen steken. Laat het ons zeker weten.

  Doen

Contacteer ons